Smelting

 1. Aureus 9,539
 2. Kingdom of Blot 2,574
 3. Argentum 2,020
 4. Nordkälte 1,739
 5. Kalios 1,243
 6. Skull Kingdom 999
 7. Alteiria 860
 8. xenocryst 720
 9. Solidus 557
 10. The Sovereign 502

Tanning

 1. Kingdom of Blot 14,394
 2. Aureus 497
 3. Bloodsail Bucan 278
 4. Nordkälte 196
 5. Skull Kingdom 192
 6. Meridion 107
 7. The Sovereign 10
 8. - 0
 9. - 0
 10. - 0

Alchemy

 1. Aureus 155
 2. Mezil 150
 3. Kingdom of Blot 45
 4. - 0
 5. - 0
 6. - 0
 7. - 0
 8. - 0
 9. - 0
 10. - 0

Enchanting

 1. Aureus 43,190
 2. Solidus 15,530
 3. Kingdom of Blot 8,190
 4. The Sovereign 3,660
 5. Mezil 2,610
 6. Skull Kingdom 2,100
 7. Argentum 1,830
 8. Meridion 1,010
 9. Gardule 770
 10. Alteiria 30